فعالیت بانکهای خصوصی دو ساعت تمدید شد

چهارشنبه, 16 اسفند 1396 ساعت 11:15

بر اساس تصمیم کانون بانک‌های خصوصی مقرر شد برخی شعب ساعت کاری خود را تا ساعت ۱۸:۰۰ در آستانه سال نو تمدید کنند.

در توافق‌نامه بانک‌های خصوصی آمده است: «با توجه به افزایش مراودات بانکی هموطنان، بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، ساعت کار و ارائه خدمات بانکی خود را در نیمه دوم اسفندماه افزایش داده‌اند چون تعیین اضافه ساعت کار بانک‌ها برعهده آنها واگذار شده، از این رو مردم می‌توانند به منظور آگاهی از ساعت فعالیت بانک‌ها در ایام پایانی سال به نزدیک‌ترین شعبه محل اقامت خود مراجعه کنند.»

البته این مصوبه مشمول بانکهای خصوصی است و بانک های دولتی هنوز در زمینه افزایش ساعت کاری مصوبه ای نداشتند